המדריך להשכלה גבוהה בישראל

השינויים במתודולוגיית המחקר ובדירוגבעקבות משובים שקיבלנו מראשי מוסדות וחוגים וניתוח מעמיק של התוצאות החלטנו להכניס כמה שינויים בשיטת המחקר, בשיטת הדירוג ובשאלות המחקר. בנוסף אנו מאפשרים למוסדות וחוקרים להוסיף פריטים לשאלון המחקר. א. שינויים מתודולוגיים עיקריים שינוי מספר המכללות שמשתתפות במדגםמשיקולים כלכליים בכוונתנו לשנות את מספר המוסדות בסקירה. בחלק מהמכללות התברר ששילוב של חוסר עניין מצד הציבור […]

Continue reading

כל הזכויות שמורות לגיא יריב 2021 (c)