מקום ראשון  –  הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל – חיפה

הטכניון עולה השנה מקום אחד והגיע למקום הראשון. זו הדוגמה הבולטת למגמה שבלטה לכל רוחב הסקר של שיפור במצבם של המוסודת המלמדים הנדסה- הסטודנטים בטכניון, שגם בעבר לא היו צריכים לחשוש יותר מדי מאבטלה, מבוקשים השנה יותר מתמיד עקב הגאות בביקוש לגאוני מחשבים. כך לדוגמה חלק ניכר מהעלייה בדירוג היוקרה נובעת משיפור בתחושת היוקרה והגאווה אצל הסטודנטים בפקולטות לחשמל, מחשבים ומערכות מידע. תחומים בהם נרשמה ירידה הם חיי החברה והשירות לסטודנטים.

     מקום שני –   האוניברסיטה העברית
       ירושלים

האוניברסיטה העברית ירדה מהמקום הראשון למקום השני. עיקר השינוי נובע מכך שבעוד שמקצועות ההנדסה והמדעים נהנו מעליה ביוקרתם ומעמדם, רוב תלמידי האוניברסיטה לומדים את מדעי החברה והרוחב מדד איכות הלימודים העברית עלתה למקום הראשון, תוצאה של מאמץ ארגוני מתמשך לשיפור איכות ההוראה והשירות, ובהתאם גם השרות לסטודנט השתפר השנה (מהמקום ה-17למקום ה-13) הציון למדד היוקרה נותר ללא שינוי.

מקום שלישי  –  אוניברסיטת בן גוריון
באר שבע

אוניברסיטת בן גוריון נשארה במקום השלישי ללא שינוי משנה שעברה. גם השנה האוניברסיטה מצטיינת בדירוג חיי החברה שלה ש-48% מהסטודנטים ציינו כסיבה העיקרית לבחירתם במוסד. יוקרת המוסד השתפרה מעט (אולי בגלל החשיפה של הישגי המוסד עקב הקריירה הפוליטית של הנשיא), אולם השרות לסטודנט ירד מספר מקומות. שאר המשתנים נותרו ללא שינוי.

 מקום רביעי –  המרכז הבינתחומי
(אוניברסיטת רייכמן 2021)

המרכז הבינתחומי עלה מקום אחד בדירוג השנה, ולא סתם מקום אחד, אלא עקף את אוניברסיטת תל אביב. אף שחלק גדול מהשינוי נובע מהירידה בתל אביב , הרי שהבינתחומי בהחלט הרוויח ביושר את השיפור במיקום שלו. ההוכחה לכך היא שבבדיקה איזה מרכיבים תרמו לשיפור בדירוג הבינתחומי, מתברר שהשיפור העיקרי הגיע בתחום איכות הלימודים, ולאחר מכן בתחום חיי החברה. בשני המקרים אנו סבורים כי הסיבות לכך הן המאמץ של המוסד לגייס מרצים טובים בכל מחיר (ואם לשפוט לפי שמועות לא מבוססות- באמת כל מחיר) והעליה המתמשכת בדרישות הקבלה של המוסד- קל יותר ללמד תלמידים טובים. בתחום חיי החברה ניכר שיפור הנובע ממאמץ של המוסד ליצור מסורת של פעילות חוץ-אקדמית לפי התבנית של מוסדות אמריקאים- כך יש מועדון יזמות עסקית, מועדון דיבייט ומסגרות אחרות לסטודנטים להתגבש. בתחום השרות דווקא נצפתה ירידה מסוימת.

גם הלקוח הסמוי שלנו וגם הסטודנטים של המוסד פחות התרשמו השנה, וייתכן שכחלק מהמאמצים שהמוסד עושה כדי להיראות 'אוניברסיטאי' דווקא הצד המרענן של סיוע לסטודנטים נופל. לבסוף, התחומים בהם לא היה שינוי- היוקרה והתנאים. בתחום היוקרה הבינתחומי לא שיפר את הדירוג שלו מכיוון שהוא הגיע ל'תקרת הזכוכית' של המכללות. זו המכללה היוקרתית ביותר, אבל כדי לעקוף את האוניברסיטאות יהיה עליה להתמודד עם כמה מכשולים כבדים במיוחד- מערכת המחקר שלה מצומצמת בהרבה, היא עדיין לא הצליחה לייצר בעצמה בוגרים או חוקרים בעלי שם, וסף הקבלה שלה עדיין נמוך אפילו בהשוואה למכללה מבוקשת כמו תל אביב יפו. בתחום התנאים לא חלו השנה שינויים משמעותיים- לאחר שאשתקד נפתחה ספריה מהיפות שראינו וכן בניין אריסון המפואר (גובל במפואר מדי, היינו אומרים), לא נפתחו השנה בניינים חדשים.

מקום חמישי –  אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב ירדה מקום אחד בדירוג, וניתן לייחס את רוב הירידה למשבר התקציבי אותו עוברת האוניברסיטה, שהביא לפגיעה הן ביוקרת המוסד והן בתנאים לסטודנטים. בצד החיובי נרשמה יציבות בדירוג הלימודים (מקום 8- שילוב של מקום 15 באיכות ההוראה עם מקום חמישי באיכות הלמידה) ובחיי החברה (מקום 7). בדירוג השרות, שאף פעם לא היה נקודה חזקה במוסד נרשמה ירידה מזערית. לעומת זאת בדירוג היוקרה איבדה האוניברסיטה את המקום הראשון – בעיקר מסיבות תקציביות שהביאו לפרישה של פרופסורים רבים ואובדן תחושת הגאווה והיוקרה אצל הסטודנטים (למשל בשל מעבר המוני לתארים שניים לא-מחקריים). גם בדירוג התנאים נרשמה ירידה, וגם כאן דומה שהסיבה היא קיצוצים תקציביים.

העלייה הגדולה :  +10 מקומות

אורט בראודה המכללה הטכנולוגית להנדסאים 

מכללת אורט בראודה היא העליה הגדולה של השנה: מהמקום ה-20 למקום העשירי- 10 מקומות בהשוואה לשנה שעברה. את הסיבה לכך אפשר לתמצת לשלוש אותיות: Bsc התואר האוניברסיטאי שהחל מהשנה מעניקות כל מחלקות המכללה (והיא הראשונה להשלים מעבר זה ולהפסיק לחלק תואר מכללתי Btech). התוצאה היא שיפור מסויים ביוקרת המכללה, ושיפור עצום בשביעות הרצון של הסטודנטים . בשנת 2005 אלו היו הסטודנטים הכי לא מרוצים בארץ – 17% מהם התחרטו במידה רבה על בחירתם בבראודה, במידה רבה כי כשנרשמו קיוו לקבל את התואר היוקרתי יותר שבושש להגיע.

הירידה הגדולה : 8 מקומות

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה היא היורדת הגדולה: כבר בשנה שעברה היא הייתה במקום ה-8, אחרונה ממבין האוניברסיטאות, אבל השנה היא ירדה 8 מקומות נוספים למקום ה-16. בעוד שדירוג השירות השתפר מעט (מהמקום ה27 ל-26, ודירוג הלימודים נשאר יציב, נמצאה ירידה משמעותית בשביעות הרצון מהתנאים בקמפוס (בעיקר בחוגים שממשיכים ללמוד בבניינים הישנים), וכן בחיי החברה באוניברסיטה. במדד היוקרה נרשמה יציבות בדירוג (מקום 6), אבל אם אשתקד הפער מהמקום השביעי (כלומר מהמכללה היוקרתית ביותר) היה גדול מאד, הרי שהשנה הפער הצטמצם מאד.

שם המוסדציוןשינוי
1
 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
84.1+1
2
* העברית
83.1-1
3
אוניברסיטת בן גוריון
82.30
4
המרכז הבינתחומי הרצליה
(אוניברסיטת רייכמן)
81.7+1
5
אוניברסיטת תל אביב
81.4-1
6
הדסה
79.3+4
7
אוניברסיטת בר אילן
79.20
8
המכללה האקדמית ת"א יפו
78.9-2
9
* המכללה למינהל המסלול האקדמי
78.20
10
אורט בראודה
המכללה הטכנולוגית להנדסאים
78.710
11
* המרכז האקדמי רופין
78.10
12
HIT מכון טכנולוגי חולון
77.2+5
13
המרכז האקדמי לב
(מכון לב)
77.6+1
14
שנקר הנדסאים
הנדסה. עיצוב. אמנות
77.8+2
15
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
77.3+4
16
אוניברסיטת חיפה
77.9-8
17
המכללה האקדמית נתניה
76.6-5
18
הקריה האקדמית אונו
76.8-5
19
* המכללה  האקדמית להנדסה
ע"ש סמי שמעון
76.7+6
20
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה י"ם 
75.9-5
21
המכללה האקדמית תל חי
75.6-3
22
המכללה האקדמית ספיר
75.1-1
23
אפקה
75.4חדש
24
המכללה האקדמית כנרת
עמק הירדן
74.5-2
25
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
רמת גן
74.8+6
26
מכללת אריאל בשומרון
(אוניברסיטת אריאל בשומרון)
74.3+1
27
* האוניברסיטה הפתוחה 
73.2-3
28
המכללה האקדמית רמת גן
73.8-5
29
המכללה האקדמית גליל מערבי
72.8-3
30
*** דרבי
72.00
31
המכללה האקדמית אשקלון
70.9-3
32
המכללה האקדמית אחווה
70.2-3