המהדורה המדעית (מחירון) (טופס הזמנה) (מפרט) (ניתוח נוסף )

המהדורה המדעית של מדריך מעל>הממוצע להשכלה גבוהה מספקת לסטטיסטיקאי, למומחה ולדיקאן את מאגר הנתונים העצום עליו התבססנו בכתיבת המדריך. המחקר הייחודי שערכה חברת מעל>הממוצע כלל אלפי נסקרים (n=5211), מאות מרואיינים (n=480), עשרות תצפיות (n=50), והעלה עשרות אלפי ממצאים ונתונים. בעוד שהמדריך במתכונתו הרגילה מסכם ומפשט את ממצאי המחקר שערכנו, המהדורה המדעית מפרטת את הממצאים עבור אלה שיודעים להתמצא בהם; היא כוללת פירוט ותיאור מעמיקים של כלי המחקר שהשתמשנו בהם, של הניתוחים הסטטיסטיים שביצענו ושל הממצאים שהעלינו.

מה כוללת המהדורה המדעית (לפירוט מלא )

  • מידע על יוקרה אקדמית של תוכניות הלימוד והמוסדות, יחס בין מרצים בעלי תארים מתקדמים לאחרים, תקציבים, מכוני מחקר, מאמצים אותם מוכנים מועמדים להקדיש על מנת להתקבל.
  • מידע מתודולוגי בנוגע לסקרים, לראיונות, למידע הגלוי שעשינו בו שימוש (ידיעונים, אתרי אינטרנט וכו') ולשיטת הדירוג של המדריך.
  • מידע על הסטודנטים, לפי מוסדות הלימוד ולפי חוגי הלימוד. מידע זה כולל מאפיינים דמוגראפיים, מאפיינים סוציו-אקונומיים ותיאורים אישיותיים, לצד אינפורמציה רבה נוספת: מדוע בחרו הסטודנטים ללמוד במוסד לימודים כזה ולא אחר? מדוע בחרו בחוג לימודים מסוים? ומדוע החליפו את חוג הלימודים או את מוסד הלימודים שבחרו?
  • מידע על תחושות הסטודנטים באשר לרמת הלימודים ולמידת העניין והאתגר שבהם לפי מוסד הלימודים/ חוג הלימודים.
  • מידע על שביעות הרצון של הסטודנטים מהסגל האקדמי, מהנהלת החוג והמוסד, מהתנאים הפיזיים במוסד (ניקיון, מדשאות, היצע קפיטריות, חניה וכו') ומעזרי הלימוד שהמוסד מציע.
  • מידע בנוגע לחיי החברה של הסטודנטים: מהי מידת הגיבוש שלהם, עד כמה הם נוהגים ללמוד ולבלות בצוותא, מהם סוגי הבילוי המועדפים עליהם, וכו'.

למי תורמת המהדורה המדעית

למי תתרום המהדורה המדעית? בראש ובראשונה לחוקרים לסטטיסטיקאים ולמומחים החוקרים את ההשכלה הגבוהה בישראל ואת הסטודנטים. כמו כן המהדורה תתרום למקבלי ההחלטות: ראשי החוגים וראשי המוסדות. המהדורה המדעית מכילה מידע מקיף על הסטודנטים שלכם ועל השירות שאתם מספקים, לצד מידע השוואתי על הסטודנטים ועל השירות של מוסדות לימוד וחוגי לימוד מקבילים. מהן הנקודות החזקות שלכם בהשוואה למוסדות אחרים? מהן נקודות התורפה? מה ניתן לשנות, או לשפר?

המידע שבמהדורה המדעית ייתן לכם כלים יחידים במינם לקבלת החלטות מושכלות. כמו כן, תתרום המהדורה המדעית רבות לקהל החוקרים: באם אתם אנשי אקדמיה ובאם אתם אנשי פרסום ושיווק, המהדורה המדעית תיתן לכם מידע יחיד מסוגו על קהל הסטודנטים ועל ההשכלה הגבוהה בישראל.