נתונים לפי דרישה מהמאגר של מעל>הממוצע
ניתוח לפי דרישת הלקוח למאגר הנתונים של מעל הממוצע.
הצלבה של סוגי נתונים שונים (איך סטודנטים מהדרום מגיעים לקמפוס או כמה תלמידי 
שנה א' משלבים עבודה ולימודים)o סטטיסטיקה תיאורית – התפלגויות, שכיחויות, ממוצעים, סטיות תקן) – 590 ₪ לטבלהo סטטיסטיקה הסקתית – (מתאמים, טבלאות צילווח) – 790 ₪ לטבלהo ניתוחים מתקדמים – (רגרסיות רבות משתנים, ניתוח גורמים וכד') – 990 ₪ 
פרק מהמהדורה המדעית
גיליון נתונים אחד מתוך ששת הגיליונות שיוצרים דו"ח למוסד/מסלול· לבחירתך: שביעות רצון כללית / אקדמית / מנהלתית / חברתית / מידע דמוגרפי / תעתיק תשובות· תחום: משפטים / חינוך / הנדסה / סוציולוגיה / מחשבים / כלכלה / מדעים מדוייקים/ פסיכולוגיה /
רפואה / ניהול / עבודה סוציאלית / אלקטרוניקה / חשבונאות / ניהול.· מקצועות נוספים לפי דרישה.
מאגר מידע שלם לחוג / פקולטה 2,900 ש"ח
· טבלאות וגרפים המשווים בין כל חוגי הלימוד באותה דיסציפלינה השוואה של היוקרה,
איכות הלימודים, השירות לסטודנט, התנאים בקמפוס וחיי החברה.· ניתוח סטטיסטי מורחב של אוכלוסית הסטודנטים- לפי דמוגרפי, אקדמי ומנהלתי.· פרק מתודולוגיה מורחב, כולל את כלי המחקר.· כולל שני דו"חות נתונים לפי דרישה בסטטיסטיקה תיאורית (בשווי 590 ₪ כ"א).· הרחבות בתשלוםo השוואת התוצאות והמגמות מול סקר 2005 ו/או 2004 – 1,290 ₪o תעתיק של תשובות הסטודנטים לשאלות הפתוחות – 590 ₪
מהדורה מדעית למוסד אקדמי 5,900 ש"ח
מאגר מידע שלם לחוג/דיסציפליה עבור כל החוגים במוסד, ובנוסף:· טבלאות וגרפים המשווים בין כל המוסדות האקדמיים בישראל. השוואה של היוקרה,
איכות הלימודים, השירות לסטודנט, התנאים בקמפוס וחיי החברה.· מידע ייחודי על המוסד- ההבדלים בין החוגים: התפלגויות, שביעות רצון עומס לימודים.· הרחבות בתשלוםo השוואת התוצאות והמגמות מול סקר 2005 ו/או 2004 – 1,290 ₪o תעתיק של תשובות הסטודנטים לשאלות הפתוחות – 590
להזמנת מאגר מידע
שרותי מחקרלקוחות המעוניינים במידע שאינו קיים במאגרי המידע יכולים להיעזר בשרותי המחקר של מעל>הממוצע ולהזמין מחקרי שוקסקרי איכות שרותמשובי הוראה ואפילו סקרי אומניבוס.