המדריך להשכלה גבוהה בישראל

ייעוץ משולב איבחון ייעוץ בבחירת לימודים ייעוץ במידע מיועד למי שטרם בחר כיוון, שמתעניין במספר רב של כיווני לימודים. מיועד למי שרוצה עזרה בקבלת החלטה, או שמתלבט בין כמה אפשרויות שמושכות אותו מיועד למי שצריך מידע לצורך קבלת החלטה, או שההתלבטות שלו מאד מוגדרת. סדרהת פגישות הכוללת ייעוץ בבחירת לימודים על בסיס בדיקת הכישורים והנטיות. התאמת […]

Continue reading

נתונים לפי דרישה מהמאגר של מעל>הממוצע ניתוח לפי דרישת הלקוח למאגר הנתונים של מעל הממוצע.הצלבה של סוגי נתונים שונים (איך סטודנטים מהדרום מגיעים לקמפוס או כמה תלמידי שנה א' משלבים עבודה ולימודים)o סטטיסטיקה תיאורית – התפלגויות, שכיחויות, ממוצעים, סטיות תקן) – 590 ₪ לטבלהo סטטיסטיקה הסקתית – (מתאמים, טבלאות צילווח) – 790 ₪ לטבלהo ניתוחים מתקדמים – (רגרסיות רבות משתנים, ניתוח גורמים וכד') – 990 […]

Continue reading

כל הזכויות שמורות לגיא יריב 2021 (c)