המדריך להשכלה גבוהה בישראל

בפרק הקודם עסקנו במחקר כמותי- ספירה ומדידה של מידע מספרי. אבל אלברט איינשטיין אמר פעם 'לא כל מה שחשוב אפשר לחשב', ובדיוק בגלל זה חשוב לנו להסביר לך מהו מחקר איכותני, למה השתמשנו בו, ואיך עשינו את זה. מחקר איכותני מתבסס על שיטות מחקר שאינן כוללות שימוש בכלים סטטיסטיים או במדדים כמותיים. מה זה אומר? […]

Continue reading
מכללת הרצוג בישיבת הר עציון

בגדול, ניתן לחלק את שיטות המחקר במדעי החברה לשני סוגים עיקריים- כמותי ואיכותני. פרק זה עוסק במחקר כמותי, והפרק הבא באיכותני, וכדאי לקרוא את שניהם כי הם גם חשובים וגם מעניינים. עלינו. מחקר כמותי מתבסס על שיטות מחקר הכוללות איסוף נתונים הניתנים לכימות (בדרך כלל בצורה של מספרים), וביצוע פעולות סטטיסטיות עליהם, לשם הסקת מסקנות. […]

Continue reading

  למדריך להשכלה גבוהה שאתה קורא בו עתה יש קרובי משפחה רבים ברחבי העולם. בארצות הברית קיימים כמה מדריכים להשכלה גבוהה; בבריטניה, המדריך לא רק קיים אלא אף מסובסד על ידי הממשלה. אולם בישראל מדריך זה הוא ראשון ויחיד מסוגו. וכמו כל תינוק חדש, גם המדריך שלנו סבל מכמה קשיים. את רובם יכולנו לפתור בעצמנו, […]

Continue reading

השינויים במתודולוגיית המחקר ובדירוגבעקבות משובים שקיבלנו מראשי מוסדות וחוגים וניתוח מעמיק של התוצאות החלטנו להכניס כמה שינויים בשיטת המחקר, בשיטת הדירוג ובשאלות המחקר. בנוסף אנו מאפשרים למוסדות וחוקרים להוסיף פריטים לשאלון המחקר. א. שינויים מתודולוגיים עיקריים שינוי מספר המכללות שמשתתפות במדגםמשיקולים כלכליים בכוונתנו לשנות את מספר המוסדות בסקירה. בחלק מהמכללות התברר ששילוב של חוסר עניין מצד הציבור […]

Continue reading

היועץ המחקרי של מעל הממוצע הוא פרופ' יעקב הורניק, עד לא מזמן, סגן דיקן בחוג לניהול וכסגן דיקן ראש בחוג לשיווק אוניברסיטת תל אביב. ביו השגיו המדעיים הרבים חיבר פרופ' הורניק ספרים הנלמדים בפקלטאות הניהול בנושא מחקרי שוק וסקרי דעת קהל.לסקירה של פרופ' הורניק על המתודולוגיה ושיטות המחקר " כיועץ מדעי הייתי מופקד על ייעוץ […]

Continue reading

מאמרים וניירות עמדה בנוסף למאגרי המידע ולמחקרים לפי דרישה , מעל הממוצע גם מפרסמת חינם ניתוחים וחוות דעת בנושאים הקשורים לאקדמיה הישראלית.

Continue reading

על המתודולוגיה של מדריך מעל>הממוצע מאת פרופ' יעקב הורניק מי שמעוניין להכיר יותר מקרוב את הסוגיות התיאורטיות והמתודולוגיות יימצא אותן במסגרת המהדורה המדעית של המדריך להשכלה גבוהה. מי שמבקש הסבר יסודי יותר על שיטות המחקר של מעל הממוצע ימצא אותו בסקירה זו. מקובל להבחין בין שני סוגים עיקריים של נתונים: משניים וראשוניים. נתונים משניים הם נתונים זמינים שנמצאו […]

Continue reading

ההורים בישראל מממנים 40% משכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, כך מוצא סקר שערכה התאחדות הסטודנטים הארצית על ידי מכון "מעל הממוצע" שהינו מכון מחקר פרטי המתמחה בנתונים על מוסדות אקדמיים. בסקר שנערך בקרב 7500 סטודנטים ב-38 מוסדות שונים להשכלה גבוהה, התברר כי על אף שרוב הסטודנטים ( 57%) עובדים במקביל ללימודים, שכר העבודה שלהם מצליח לכסות פחות […]

Continue reading

הרקע הסוציו-אקונומי של הסטודנטים באקדמיה הישראלית השוואה של הרקע הכלכלי-חברתי של סטודנטים במוסדות השונים מראה עד כמה המקום ממנו באת עדיין קובע היכן תלמד. מצב כלכלי % מעל הממוצע %מתחת לממוצע בינתחומי 51.8% 7.8% טכניון 45.6% 9.6% תל אביב 43.5% 9.5% מנהל 41.9% 9.9% דרבי 41.2% 12.2% פתוחה 39.6% 8.6% ש. משפט 39.6% 13.6% חיפה […]

Continue reading

מצוקה כלכלית מצב גרוע מצב סביר מצב טוב מצב טוב מאוד מדגם המדגם 180 603 2765 1445 207 5110 אוניברסיטאות* 2.0% 9.4% 52.0% 31.4% 5.3% 1767 מכללות פרטיות 3.5% 11.1% 47.2% 33.8% 4.4% 665 מכללות אזוריות 2.9% 14.3% 55.3% 23.9% 3.6% 523 שלוחות זרות 3.1% 9.3% 46.4% 34.0% 7.2% 97 מכללות טכנולוגיות 6.4% 15.6% 56.5% 19.3% 2.2% 781 מכללות […]

Continue reading

כל הזכויות שמורות לגיא יריב 2021 (c)