עשה ואל תעשה בבניית שאלונים

מאת: קרן שמחוני בוניאל, מעל>הממוצע בע"מ, אוקטובר 2004

כללי אצבע לבניה נכונה של שאלון מחקרי, כפי שנעזרנו בהם בבניית המחקר של מעל>הממוצע. אנו ממליצים גם על הסבר נוסף (למתחילים) על שיטות מחקר כמותיות או איכותניות .

כללי 'עשה'

1. הבטח אנונימיות לנשאלים. הודה להם על זמנם ותשומת ליבם בתחילת השאלון ובסופו.

2. נושא השאלון והגוף העורך אותו חייבים להופיע בפסקה הראשונה של הפנייה לנשאל.

3. מקומן של השאלות הדמוגרפיות הוא בסוף השאלון. ראשית, הן אינן שייכות לנושא השאלון עצמו. שנית, הן יכולות להרתיע את הנשאלים שרק עכשיו גילו נכונות לענות על השאלון.

4. השאלות צריכות להיות מנוסחות באופן ברור ובשפה פשוטה.

5. שאלות צריכות להיות מקובצות על פי עולם תוכן ולא אסופה של נושאים בלתי קשורים. הקיבוץ התוכני מקל על הנשאל את ההתייחסות ואת מידת ההשוואתיות הנדרשת ממנו.

6. בנה סולמות דירוג מינימליים ברמת האפשר. הסולם האידיאלי הוא בעל חמש דרגות. דרגות רבות מידי מובילות לבלבול וחוסר הבחנה של הנשאל בין דרגה אחת לשנייה. מה ההבדל, למשל, בין "מרוצה מאוד" ל"כמעט מרוצה מאוד"?

7. סולמות הדירוג, בהסכמה בינלאומית, הולכים מהקל אל הכבד או מ"הרע אל הטוב". למשל, בסולם של שביעות רצון, 1 מייצג חוסר שביעות רצון( או "כלל לא") ו5- מייצג שביעות רצון מלאה (או "במידה רבה מאוד").

8. מספר הדרגות המועדף בסולמות דירוג הוא אי-זוגי על מנת שאפשר יהיה לבצע מיצוע מספרי.

9. השאר "נתיב מילוט" לנשאל. קטגורית ה"אחר" מצוינת, כיוון שהיא מונעת מנשאלים לבחור באופציה שאינה נכונה עבורם רק מהצורך לענות על השאלה. קטגורית ה"לא רלבנטי" מומלצת אף היא.

10. שאלות פתוחות צריכות להסתיים בסוגריים המציינים את יחידות המידה בהן התשובה נדרשת (לשם התאמה והאחדה של התשובות). למשל, "כמה סטודנטים, להערכתך, נושרים בסוף שנת הלימודים הראשונה (באחוזים)?".

11. בשאלות עם סולם אורדינלי הקבוצות צריכות להיות מוציאות וכוללות את כל האפשרויות הקיימות.

כללי 'אל תעשה'

1. שאלות רבות מדי עלולות לעלות בסבלנות של הנשאל – הפסקת השאלון לחלוטין או מענה בחוסר תשומת לב. בנוסף, כל שאלה עולה (כסף).

2. אל תנחה את הנשאל לתשובה אותה אתה רוצה לקבל. המחיר של הנחייה יכול להיות תשובה לא נכונה. שאלות פתוחות יש להשאיר פתוחות ואת התשובות לקודד אחר כך לקטגוריות.

3. אל תכניס שיפוטים ערכיים לשאלון, נשאלים רבים חשים מאויימים מנימה זו. בנוסף, נשאלים רבים יענו בדרך של רצייה חברתית על שאלות עם שיפוט ערכי בתוכן.

4. אל תניח הנחות. שאלה כמו "מהן צורות הבילוי המועדפות עליך" מניחה שהנשאל נוהג לבלות וזו הנחה שאינה בהכרח נכונה.

5. אל תשאל שאלות מיותרות שהתשובה עליהן ידועה מראש או שאינה תורמת דבר. למשל, השאלה לסטודנטים "כמה פרסומים כתב המרצה שלך?" אינה תורמת דבר, כיוון שאפשר לבדוק זאת עצמאית והסטודנטים כמעט אף פעם אינם יודעים את התשובה לשאלה זו.