הפוסט הזה הוא המשך למאמר קודם בנושא החוג ללימודי טבע וסביבה שעזבתי חודש מתחילת הלימודים, ושעד היום רודף אחרי בשביל כסף .

יש לי דבר אחד טוב להגיד על הסגל בחוג – הם נתנו לקרן אור-חן ללמד סטטיסטיקה.  אמנם בחברה סקסיסטית כשלנו מרצה שבוחרת להגיע בבגדים צמודים נחשבת אוטומטית לבלתי-רצינית.  ואמנם באקדמיה עויינת-הוראה כשלנו מרצה, מבריקה ככל שתהיה, תעוכב בדרגהאם היא מקדישה יותר מאמץ להוראה מאשר למחקר . ועדיין, קרן אור חן היא מרצה מבריקה לסטטיסיקה.

הבעיה היא כל שאר המרצים בחוג.

למעשה, עיון ברשימת המרצים בחוג אז, וגם עיון ברשימה היום, לא חשף אף שם מוכר.  אין שם פעיל סביבתי שהטביע את חותמו על מראה ארצנו, אין שם איש ניהול שעשה לעצמו שם והישגים, וגם לא מצאתי איש אקדמיה שזכה למעמד מחוץ לביצה הקטנה של אוניברסיטת חיפה.