ניתוחים סטטיסטיים לפי דרישה (מחירון) (טופס הזמנה) (מפרט) (ניתוח נוסף)


איפה לומדים אותם מועמדים ששקלו ללמוד אצלך? 850 ש"ח לדו"ח
כל מוסד בודק היכן הסטודנטים שלו שקלו ללמוד לפני שנרשמו. אבל רק מעל הממוצע יודעת איפה לומדים היום הסטודנטים ששקלו להירשם אצלך ובסוף הלכו למקום אחר.
בסקר שלנו כל סטודנט התבקש לציין שני מוסדות בהם שקל ללמוד, ומדוע בחר שלא ללמוד בהם. ניתוח של הנתונים הללו מגלה אוכלוסיות יעד חדשות, מתחרים שאף פעם לא חשבת עליהם, ותקלות במערך הרישום שמנעו ממך להגדיל את הרישום.
אגב, אנחנו יכולים גם לדעת היכן נמצאים אלו ששקלו ללמוד במוסד המתחרה.

מתאמים עם שביעות רצון_________________ 850 ש"ח לדו"ח
איזה משתנים (לבחירתך מתוך מאות אפשרויות) מנבאים שביעות רצון. האם סטודנטים מבוגרים מרוצים יותר? האם דיירי המעונות ממליצים על המוסד יותר מאלו שנוסעים כל יום? היחס של המרצים גורם לסטודנטים להמליץ על המוסד? אלו רק כמה דוגמאות טריוויאליות מניתוח שתמיד מגלה סיבות חדשות מדוע סטודנטים מרוצים (או בלתי מרוצים)
מה חושבים על המוסד שלך במוסדות אחרים 1950 ש"ח
סקר מיוחד של 1000 סטודנטים מכל הארץ בדק את דעתם לגבי 10 מכללות. מכללות אלו יכולות לקבל ניתוח של מה חושבים עליהן במוסדות אחרים – כמה הן מוכרות, כמה הן יוקרתיות, וכמה מעריכים את הבוגרים שלהן.כיצד הסטודנטים קיבלו החלטה היכן ללמוד? סקירת מדיה ואמצעי שיווק 750 ש"ח
סקר מעל הממוצע בדק את אתרי האינטרנט בהם השתמשו הסטודנטים בבחירה, את האירוע בו קיבלו את ההחלטה (יום פתוח, שיחת ייעוץ וכד') וכן את הסיבה שבגללה בחרו במוסד אחד ולא באחרים.

ניתוח התכונות החברתיות 650 ש"ח לתת-קבוצה
המחקר אסף את תכונות האופי שמאפיינות לדעת הסטודנט את עצמו ואת חבריו. ניתוח גורמים של הקשר בין התיאורים השונים, וכן של הדמיון או הניגוד בין תיאור ה'עצמי' לבין תיאור ה'חברה' מאפשר לזהות את הקבוצות החברתיות השונות, ואת המיצוב החברתי של פקולטה או קמפוס או דיסציפלינה.

סיבות להחלפת מסלול לימודים החל מ850 ש"ח
כ 13% מהסטודנטים שנדגמו למדו בעבר במסלול אחר. זהו כמובן ייצוג חסר לבעיה, כיוון שנדגמו בעיקר מסלולים יוקרתיים שנשירה נעשית מהם ולא אליהם. יחד עם זאת, הסיבות שבגללן החליפו סטודנטים מקום לימודים הן אינדיקציה לכשלים השונים במערכות, ולגורמים שמשכו את אלו שכבר ניכוו פעם אחת.


ניתוחים לא-סטנדרטיים

ניתוחי תוכן על תעתיקי השאלות הפתוחות החל מ850 ש"ח
במענה לשאלות הפתוחות כתבו הסטודנטים 22,000 מילים המתארות את הפקולטות והקמפוסים בהם הם לומדים. ניתוח השאלונים מאפשר הבנה טובה יותר של הדברים שמטרידים באמת את הסטודנטים.

שאילתה פתוחה________________________ 850 ש"ח
הרצת ניתוח לקובץ הגלם, לפי דרישת הלקוח מנוסחת כסינטאקס SPSS. כולל שעת ייעוץ אחת על מבנה הקובץ.

פרקים נוספים בתבנית הקיימת ____________ 650 ש"ח לפרקניתן להזמין פרקים במבנה של הפרק הסטנדרטי לפי חלוקות אחרות (כגון: מצב כלכלי, שנה אקדמית, אזור גיאוגרפי, החליף/לא החליף מסלול לימודים)