מהדורת 2006

לקראת המהדורה הבאה אנו נפגשים עם נשיאים ודיקנים: המטרה המחקרית היא בפשטות להכיר את האקדמיה כפי שהנשיאות רואה אותו, וכפי שחברי הסגל צופים שיראה בעתיד. המטרה המטא-מחקרית היא לשמוע את עמדתכם על דרכים בהם נוכל לשפר את המחקר שלנו ואת הדרך בה הוא מוצג לציבור המועמדים. בשבועות האחרונים נפגשנו עם 11 נשיאים ומנכ"לים, אבל נשמח להיפגש עם כל מי שמעוניין,ויכול לקדם את המחקר שלנו.

מבחינה מטא-מחקרית אנו פועלים לקדם את האיכות וההיקף של המחקר שלנו, והדיאלוג עם האקדמיה הישראלית יתרום לכך בשתי דרכים עיקריות

 • שיפור הדירוג והמחקר
  כמובן שאין מחקר מושלם, ולכן אנו מנסים להגיע למידע שלא היה בידינו במחקר הקודם, והפגישות עם ראשי המוסדות והחוגים מסייעים לנו להשיג עוד ממנו. אנו מפתחים (ומחפשים) רעיונות שיאפשרו לנו להוסיף מידע אמין ורלוונטי. התנאי היחיד הוא שמידע הנוגע לדירוג (להבדיל מסתם מידע על המוסדות) חייב להיות אוניברסלי, כלומר מידע על כלל המוסדות. למידע על השינויים שאנו מתכננים .
 • מחקרים עבור מכללות ואוניברסיטאות
  גילינו שהמחקר שלנו מעניין לא רק את המועמדים והסטודנטים, אלא גם את מקבלי ההחלטות במוסדות האקדמיים. לפיכך אנו פועלים לאסוף מידע שיוכל לסייע להם בקבלת החלטות (פדגוגיות, מנהליות ושיווקיות), ובניתוח השוק האקדמי בישראל. המהדורה המדעית של המדריך הבא תהיה עשירה יותר במידע להנהלות אקדמיות. בנוסף החל מהסקר של חורף 2005 אנו נותנים למוסדות גישה לשאלון המחקר עצמו , ומאפשרים להם להוסיף שאלות משל עצמם לטופס, וכך לקבל סקר בהיקף עצום אך בעלות נמוכה.
 • איסוף מידע רשמי מהמוסד
  במהדורה הקודמת אספנו מידע פורמלי על המוסדות מפירסומים ואתרי אינטרנט. השנה, כדי להבטיח סיקור מדוייק יותר, אנו פונים ישירות לראשי המוסדות והמסלולים כדי לקבל מהם מידע. פרט לראיונות אותם נשיאים, רקטורים ומנכ"לים, אנחנו גם נעזרים בשאלון אחיד, ובו פרטים פורמליים על כל גוף.
  להורדת השאלונים: שאלון למוסדשאלון לחוג/פקולטהמכתב נלווה

מבחינה מחקרית מעניינות אותנו מספר מגמות באקדמיה הישראלית והאופן שבו הן משפיעות עליכם:

 • שילוב הסטודנטים/בוגרים בתעסוקה
  בויכוח המתנהל בשאלה אם מוסד אקדמי אמור לספק הכשרה מקצועית, מעניינת אותנו גם עמדת המוסדות השונים, הן כמדיניות עקרונת והן כפעילות בשטח. ביתר פירוט, מעניינים אותנו פרוייקטים של השתלבות בתעשיה ו'פרקטיקומים', הדרכים בהן המוסדות השונים מנסים-או נמנעים- להתאים את תוכנית הלימודים לצרכי המעסיקים, ושירותי השמה לבוגרים ולסטודנטים.
 • מדידת איכות ההוראה
  בראיה שלנו, מדידת איכות ההוראה אמורה להיות הבסיס לניהול הפדגוגי. במציאות, קשה מאד למדוד הוראה איכותית, וקשה עוד יותר לנהל את איכות ההוראה של סגל בכיר. מאחר שכמוסד שמעולם לא היה תחת אחריות אוניברסיטאית, מעניינת אותנו הדרך בה אתם מציבים סטנדרטים ומודדים את עמידתכם בהם. במיוחד מעניין אותנו כיצד המכללה מגדירה איכות הוראה? כיצד היא נמדדת ומתוגמלת? כיצד מתגברים על הסובייקטיביות המובנית למשוב תלמידים?
 • תקצוב ותכנון
  בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים במדיניות התקצוב, עם השלכות אקדמיות מורכבות. רצינו לדעת כיצד אתם מתמודדים עם השינויים, ואיך לדעתך הם ישפיעו על כלל האקדמיה בישראל בשנים הבאות. במיוחד מעניינת אותנו עמדתכם בנושא 'אוניברסיטת הגליל' המיועדת.