היועץ המחקרי של מעל הממוצע הוא פרופ' יעקב הורניק, עד לא מזמן, סגן דיקן בחוג לניהול וכסגן דיקן ראש בחוג לשיווק אוניברסיטת תל אביב. ביו השגיו המדעיים הרבים חיבר פרופ' הורניק ספרים הנלמדים בפקלטאות הניהול בנושא מחקרי שוק וסקרי דעת קהל.
לסקירה של פרופ' הורניק על המתודולוגיה ושיטות המחקר


" כיועץ מדעי הייתי מופקד על ייעוץ והנחיית הדרך לבנות את תוכנית המחקר, עיצוב כלי המחקר ובמיוחד על תוקף ומהימנות הממצאים. לצורך זה זכיתי לסמכויות החלטה נרחבות ביותר ונזקקתי להתחשבות משנית למגבלות של זמן ותקציב . כחוקר ויועץ שליווה במשך שלושה עשורים הרבה מחקרים כלל ארציים חשובים בארץ ובעולם כמו: יועץ למחקר מדד הצופים (People Meter) הקובע את דירוג תכניות הטלוויזיה בישראל; סקרי מדיה של איגוד המפרסמים בישראל; סקרי עמדות הציבור לגבי עישון והשלכותיו; סקר שביעות-רצון של מטופלים במערכות בריאות בישראל ועוד. אני יכול לומר בביטחון רב שמחקר כה מקיף, מבוסס על תיאוריות מתקדמות, המשתמש בשיטות סטטיסטיות מתוחכמות ושנעשה באופן כה קפדני, כמו מחקר זה, הוא יוצא דופן לא רק באמות מידה מקומיות אלא גם בינלאומיות.

החברה המודרנית היא "חברת מידע". "חברת מידע" פועלת ומשנה את נוהלי עבודתה על-פי תגובות המתקבלות מהציבור ולכן היא זקוקה לקבל מידע שוטף ועדכני מציבור זה. במילים אחרות, הפעילות השוטפת של החברה אינה מצטמצמת בייצור מוצרים ושירותים וברווחה חברתית בלבד, אלא גם ביצירת דרכי משוב שמגמתן לבדוק שביעות רצון, צפיות וכדומה.

מה שהנחה אותי, בין השאר, זה שהמידע שיעלה מהמחקר אמור לשמש בסיס לקבלת החלטות לגורמים שונים, ראשית סטודנטים, אך גם גורמים המקורבים להשכלה גבוהה כמו אנשי המועצה להשכלה גבוהה, קברניטי האוניברסיטאות, דקאנים ובעלי עניין אחרים. ולבסוף, כבסיס למחקרים מדעיים אקדמיים.

A good decision is based on knowledge not numbers
(Plato)

לסיכום, כמנחה מדעי לא יכולתי למנוע לחלוטין טעויות, אולם הקפדתי הקפדת-יתר על מנת להפחית ממספר הטעויות ולמנוע הסקת מסקנות שאינן משתמעות מן הנתונים שנאספו. אין להרשות לטעויות (אם נעשו) ולחולשות קטנות להטיל ספק בתוצאות המחקר, אולם יש לקחת אותן בחשבון בפירוש הממצאים. בתהליך הסקות המסקנות נתנו להם פומביות בעת הצגת הנתונים. למרות כל הקשיים (התיאורטיים) שמנינו, אין דרך איסוף נתונים טובה יותר, זאת ועוד המחקר הזה עומד באמות מידה מדעיות ופרקטיות מחמירות ובינלאומיות ובמידה רבה מהווה פריצת דרך במישור המקומי. בסופו של דבר כדברי Adams :

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts

החלטות נבונות!
פרופ' יעקב הורניק

מתודולוגיה ושיטות המחקר


[1]. על סקירה מקיפה של המגבלות ראה: הורניק יעקב, סקרים ומשאלי דעת קהל, 1988, מהדורה מעודכנת 2001, עמודים 29-20.