ההורים בישראל מממנים 40% משכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, כך מוצא סקר שערכה התאחדות הסטודנטים הארצית על ידי מכון "מעל הממוצע" שהינו מכון מחקר פרטי המתמחה בנתונים על מוסדות אקדמיים. בסקר שנערך בקרב 7500 סטודנטים ב-38 מוסדות שונים להשכלה גבוהה, התברר כי על אף שרוב הסטודנטים ( 57%) עובדים במקביל ללימודים, שכר העבודה שלהם מצליח לכסות פחות מרבע (23.8%) משכר הלימוד.