ייעוץ ארגוני

מעל>הממוצע מציעה למוסדות אקדמיים ייעוץ המתבסס על ידע ונסיון יחיד מסוגו בישראל- מידע על הפעילות המנהלתית והאקדמית כפי שהיא נמדדת על ידי הסטודנטים. אנו מציעים ייעוץ בשלושה תחומים עיקריים:

ייעוץ בשיווק – מיתוג המוסד

אם לשפוט לפי הברושורים, כל האוניברסיטאות בארץ מעניקות יחס אישי לכל סטודנט, וכל המכללות מציעות סגל מרצים מפואר ומעבדות משוכללות. מצב זה מוביל לכך שאין בידול מותגי בין המוסדות, כולם נשמעים אותו דבר, והמועמדים לא באמת מאמינים לאף

מכיוון שאנחנו מדברים בשפה של הסטודנטים, מכירים את הצרכים שלהם, ונעזרים במומחה הפרסום והשיווק המוביל בארץ – פרופ' יעקב הורניק – יש לנו את הכלים לייעץ לכל מוסד כיצד לזהות את נקודות החוזק שלו ולהעביר אותן לקהל.

יעוץ אקדמי – כיצד לשפר את איכות ההוראה

בעקבות הקמת המכללות בעשור האחרון השתפרו משמעותית שיטות ההוראה באקדמיה, ותהליך השיפור נמשך, ולפי המחקר שלנו הוא הגיע אפילו למקומות שבעבר נחשבו לחסינים בפני שינוי כזה… לכן אף מוסד אינו יכול להתבסם מההצלחות שלו, ואנחנו במעל> הממוצע מציעים כלים לשיפור איכות הלמידה וההוראה.

ד"ר אליעזר יריב, פסיכולוג חינוכי בכיר שפירסם ספרים ומאמרים על שיטות הוראה וניהול הלמידה מייעץ בדרכים כיצד לגרום גם לפרופסור הכי וותיק להיות מורה טוב יותר.

ייעוץ מחקרי- כיצד לשפר את מערכות המשוב והמעקב

אין שום מוסד אקדמי שלא מקיים סקרי איכות הוראה. אבל מתי לאחרונה התוצאות של הסקר העלו ממצאים שהביאו לשינוי ארגוני?

כלי המחקר שפותחו במעל הממוצע נועדו להביא לרשות מקבלי ההחלטות מידע תומך החלטה. השילוב של שיטות מחקר שונות אפשר לנו לזהות איפה סטודנטים 'מבלפים' ואיך לזהות מגמות שבולטות רק מתוך השוואה למוסדות אחרים. צוות הסטטיסטיקאים ועוזרי המחקר שלנו, בפיקוחו של פרופ' יעקב הורניק, מסייע לשפר את כלי המחקר בהם המוסד נעזר כדי ללמוד את עצמו.

א. נייר עמדה עקרוני

ניתוח המסתמך על בסיס הידע הקיים של מעל>הממוצע (כולל מידע מ-800 ראיונות עומק, ועוד-5,200 סקרים שנערכו עם סטודנטים בכל הארץ), וללא מחקר שדה נוסף , שמטרתו לתת הגדרות לצורכי מדיניות לשאלות כגון:

 •  מהי יוקרה אקדמית וכיצד לשפר אותה
 • האם עדיף להקדיש משאבים לשיפור היוקרה או לקדם יתרונות תחרותיים אחרים
 • כיצדלגרום לבוגרי המוסד להמליץ עליו
 •  איך להפחית את שיעורי הנשירה

מחיר – 2,500 ש"ח,

לוח זמנים- 10 ימי עבודה,

עזרה נדרשת – אין

ב. נייר עמדה על בסיס ראיונות עם אנשי אקדמיה ומעסיקים

ניתוח של אותם פרמטרים שהוגדרו בנייר העמדה העקרוני, מתוך התבססות על מאגרי הידע הקיימים של מעל>הממוצע , וכן על לפחות 9 ראיונות עומק כדלקמן:

 • 2 חברי סגל של המוסד (משני חוגים שונים)
 •  2 חברי סגל של מוסדות אחרים (רצוי כאלו שהינחו בוגרי המוסד לתואר מתקדם)
 •  3 מעסיקים שהעסיקו בוגרי המוסד (משני חוגים שונים לפחות)
 •  2 סטודנטים שלומדים במוסד אחר ושקלו לימודים במוסד

מחיר – 4,800 ש"ח, או 3,000 ש"ח כתוספת לנייר העמדה העקרוני

לוח זמנים- 20 ימי עבודה,

עזרה נדרשת – תיאום הפגישות (או ראיונות טלפוניים) עם חברי סגל פנימי וחיצוני, ועם הבוגרים.

ג. מחקר עומק ללא סקר בשדה

כולל כל התהליכים של סעיף ב' ובנוסף:

 •  קבוצת מיקוד של הסגל הפנימי עם סגל אקדמי של אוניברסיטאות וסגל יוצא מכללות אחרות.
 • קבוצת מיקוד של מעסיקים ובוגרים.
 •  ניתוח מידע על מדיניות הפרסום / משובי הוראה על ידי סטטיסטיקאי של מעל>הממוצע

        המחיר – 9,500 ש"ח         לו"ז- חודש
        עזרה נדרשת – תיאום הפגישות (או ראיונות טלפוניים) עם חברי סגל פנימי וחיצוני, ועם הבוגרים..